Nezařazené

Umíme poskytnout první pomoc?

Všichni bychom měli umět poskytnout první pomoc. Nejen, že neposkytnutí první pomoci je podle trestního zákoníku trestný čin, ale naše pohotová reakce může zachránit lidský život. Poskytnutí první pomoci je naše povinnost. Musíme si také uvědomit, že do situace, kdy budeme sami potřebovat pomoc, se může dostat každý z nás. Víte, jak se zachovat, pokud budete svědky dopravní nehody, úrazu, popálení, infarktu nebo třeba epileptického záchvatu?

zapisování operace

Při většině dopravních nehod a úrazů se postižený dostane do šokového stavu. Tento stav může být pro ohroženou osobu fatální. V šokovém stavu mohou selhat všechny orgány. Šok se zvyšuje strachem a bolestí. Člověku se zrychlí tep, který je špatně hmatný. Osoba je bledá, opocená a apatická Jak pomoci v případě šokového stavu?

1.    Uložte dotyčného na záda a podložte mu nohy ve výši asi třiceti centimetrů.

2.    Zajistěte mu dostatek tepla. Podložte ho dekou, zároveň ho i přikryjte. Umístěte ho na nějaké klidnější místo.

3.    Rty otírejte vlhkým hadříkem. Postiženému zásadně nepodávejte žádné tekutiny!

4.    S osobou se snažte komunikovat a udržovat kontakt.

5.    Nepodávejte raněnému žádné léky a okamžitě zavolejte záchrannou službu.

Při přivolání záchranné služby, nezapomeňte co nejlépe popsat stav zraněné osoby, místo, kde se nacházíte a uveďte telefonní číslo, ze kterého voláte. Snažte se zachovat klid.

Poradit bychom si měli umět v případě, že postižená osoba omdlí. Je to stav, který na pohled vypadá děsivě, ale nemocného na životě přímo neohrožuje. Omdlít můžeme z úleku, ve stresové situaci, nedostatkem tekutin, v důsledku sníženého tlaku a mnoho jiných příčin.
figurína v nemocnici

Pokud stojíme v bezprostřední blízkosti omdlévajícího, snažíme se ho zachytit a zabránit pádu z výšky, potažmo dalšímu úrazu. Člověk, který omdlí je bledý, opocený a má snížený krevní tlak a tep. Nejjednodušší a nejúčinnější pomocí je osobě zvednout dolní končetiny. Na čelo můžeme přiložit obklad a snažíme se zajistit čerstvý vzduch.


Mohlo by se vám také líbit...