Ženy

Těhotné ženy se zhoubnými nádory

Nedokážeme si snad ani představit, jak kruté musí být pro těhotnou ženu, která pod srdcem ochraňuje svůj největší poklad, slyšet, že je v ohrožení života. Proč je těhotným ženám často diagnostikován zhoubný nádor, neboli rakovina. Vysvětlení je několik. Jedním z nich je, že věk těhotných se zvyšuje. Běžně je těhotná pětatřicetiletá či čtyřicetiletá žena. Zároveň nelze opomenout, že každoročně přibývá počet žen s touto nemocí. V České republice je ročně zhoubný nádor diagnostikován přibližně 47 000 žen. Nejčastěji se jedná o karcinom prsu, méně se vyskytují sarkomy, melanomy nebo nádory tlustého střeva.

těhotná žena

Toto onemocnění je náročné pro všechny pacienty, ale pro těhotné dvojnásob. Žena s touto diagnózou často stojí na rozcestí, zda těhotenství udržet či ukončit. Rozhodnutí, ať už pro udržení či ukončení, je vždy diskutováno s lékaři, oběma rodiči a velmi často s psychologem. Velmi náročné je to právě pro starší prvorodičku.

Léčka se odvíjí od toho, v jakém stádiu se zhoubný nádor nachází. Pokud se jedná o nádor v prsu v raném stádiu, bývá léčba často úspěšná. O tom podávají výsledky mnoha vyléčených žen. Po ukončení prvního trimestru lze léčit chemoterapií, která nemá vliv na vývoj plodu. Děti takto léčených žen se rodí bez vývojových vad, které by vznikly v důsledku léčby. Problém je v případě zachycení nádoru v pokročilém stavu, kdy není možné využít šetrnější léčbu a zároveň se žena nachází v přímém ohrožení života. Zároveň není možné určit, zda se onemocnění nevrátí. Obdobný problém je, pokud ke zjištění nádoru dojde v prvním trimestru. V tomto období dojde ve většině případů k přerušení těhotenství.
prs s růží

Nabízí se otázka, zdali hormonální změny těhotné ženy nejsou viníkem rakovinového bujení. Tato hypotéza není lékaři potvrzena. Problém zjištění rakovinu prsu u těhotné ženy ale s hormony souvisí. Rakovina prsu se často zamění se změnami v mléčné žláze v důsledku změny hladiny pohlavních hormonů. Z uvedeného vyplývá, že i těhotné ženy by neměly zapomínat na prevenci a v případě jakýkoli pochybností, by se měly obrátit na své lékaře.

Mohlo by se vám také líbit...