Proč je pravidelné čištění kanalizace nezbytné

Kanalizace je bezesporu jedním z největších vynálezů v historii lidstva. Je tedy smutné, že se jí nedostává ani zdaleka takové pozornosti, jakou si zasluhuje. Jistě, je to dáno povahou její činnosti, avšak i tak bychom si jí měli více vážit.

Právě ona je totiž zodpovědná za to, že se podstatně zlepšilo zdravotní prostředí měst, a že je možné stavět vysoké obytné budovy. Bez ní by bylo naše prostředí mnohem nezdravější.

kanal2

Je totiž potřeba uvážit, že každý člověk produkuje určité množství splašků. A ty se dříve jednoduše vylévaly z oken, a to i ve městech. Lze si tedy snadno představit, jaká libá vůně se linula ulicemi, zvláště v parném létě. Že to také nebylo zrovna nejzdravější prostředí, si lze snadno představit. A právě kanalizační síť tento problém vyřešila.

Ovšem, stejně jako vše ostatní, ani ona není nerozbitná, ani nevydrží věčně. I z tohoto důvodu provádí města i obce pravidelné čištění kanalizace. To má za úkol odstranit povlak nalepený na stěnách, který postupně zužuje průměr kanálu, a pokud by se nechal růst, mohl by jej eventuálně ucpat.

kanal1

To se provádí několika způsoby, v závislosti na jeho průměru. U malých stok se používá vysokotlaký proud vody, který nečistoty jednoduše strhne. U těch větších nezbývá, než aby lidé sestoupili dolů a vše ručně vydrhli.

Při této příležitosti se samozřejmě provádí i prohlídka dané sítě. Jejím cílem je odhalit drobná poškození či netěsnosti a opravit je dříve, než začnou způsobovat problémy. A to je nutné poměrně často. Je totiž třeba si uvědomit, že naše kanály nejsou zrovna nejnovější. V některých případech slouží již více než 70 let. Není tedy divu, že již nejsou ani přes veškerou péči v nejlepším stavu, a jsou tedy nutné jejich časté opravy.

To samozřejmě vadí především řidičům, kteří musí danou ulici, kde čištění či oprava probíhají, objíždět. Avšak rozhodně je to lepší, než druhá varianta.

Categories: Zboží