Světelné zdroje LED významně snižují nároky na spotřebu elektrické energie

Nostalgické ohlédnutí za dobou „Edisonovou“

Thomas Alva Edison byl nejen objevitel, ale především zdatný obchodník, který dokázal ve světě svůj vynález prosadit. Ten jej dokonce přežil o řadu desítek let a je až s podivem, jak dlouho západní civilizace dokázala využívat technologii zahřívání wolframové slitiny v podobě svinutého vlákna uvnitř skleněné baňky s odčerpaným vzduchem.
LED diodový zdroj

Lidské plémě je také svým způsobem nostalgické a řada milovníků technických vynálezů se je snaží uchovat kvůli jejich nezaměnitelné kráse. A tak se vláknové žárovky ocitají v „retro“ sbírkách a poskytují zajímavé porovnání technologie dvacátého století se současností.

Měli bychom si však připomenout, že průchod elektrické energie skrze vlákno vytváří především mnoho odpadního tepla, které není vůbec využíváno. Na samotnou světelnou energii se navíc přemění pouze malý zlomek elektřiny, pouhých 10 – 20 procent. To je velice neekonomické a pro životní prostředí to představuje obrovskou zátěž, tedy pochopitelně s ohledem na současnou enormní spotřebu energie ve světě a způsoby její výroby.
lampička v ložnici na nočním stolku

Ekologie má také svůj význam

Dnes se většina elektřiny stále vyrábí „primitivním způsobem“ v tepelných nebo jaderných elektrárnách buď spalováním fosilních paliv, anebo rozpadem jader nukleárních izotopů, z čehož vzniká velké množství nebezpečného odpadu. Podpora jaderné energie není ve skutečnosti cestou kupředu vzhledem k tomu, že neustále odčerpáváme bohatství z hlubin Země, přitom nedokážeme zatím vytvořit dostatek elektřiny pro potřeby celé planety ze slunečního záření, které je produkováno zdarma.

To je také důvodem, proč bychom měli přikročit na úsporná opatření a snažit se i z ekologického hlediska snížit spotřebu elektřiny, a v tom nám mohou efektivně pomoci právě LED diody https://www.lightpark.cz/svetelne-zdroje-led/ ve všech různých podobách. Jsou to nejméně náročné energetické zdroje.

Categories: Zboží